خلاصه ما تو لب نصفی از کلمه های مشترک عربی استفاده میکنیم، بعد کلمه های مشترک با اردو بعد اگه دیگه معنی جمله کامل نشد انگلیسی.. بساطیه.. این وسطا کلمه های اساسی فارسی مثل عزیییییزم، جانننننم والاغ ( البته مشترکم با حمار عربی هست بیشتر) رو هم به بقیه یاد دادیم برای راحتی کار
مثلا پاکستانی و هندی به بیا میگن جلدی..همون جلدی بیای خودمون ‎· @idA
حمار ابیض رو هم جا بنداز من همیشه میگم :)) ‎· Mardetanha
جلدی فک کنم تو آذری هم باشه ‎· M∂s♥ud
اره مسعود گلدی یا جلدی.. هان البته فکر کنم جلدی اردو همون معنی زود باش رو میده نه فقط بیا ‎· @idA
گلدی تو ترکی یعنی اومد، بیا میشه گل ‎· Mardetanha
جلدی رو تو اصفان هم زیاد استفاده میکنن ‎· Mamad