یه رژیم خیلی فشرده تر باید بگیرم برای کم کردن این چند کیلو ناقابل تا یک سری مشکلات جسمانی حل بشه..ولی نمیدونم چجوری با انرژیی که درس خوندن ازم میگیره کنترلش کنم.. چون به صورت معمول من خیلی کم غذام
استخون بندیم درشته ‎· @idA