Avatar for aidda

هرچی فکر میکنم سیستم پزشکی اینجا خیلی کنده.. الان دو ماهه هی آزمایش و فلان ، تازه به چیزی رسیدن که خودم از روز اول گفتم این مشکل رو سالهاست که دارم!

Comment

سیستم پزشکیشون کند نیست عزیز دلم. سیتم بیمه درمانشون از بیخ و بن کراپته. :(

 ‎· نیالا
Comment

باید پرونده پزشکی کامل داشته باشی، اگر پرونده ات ناقص باشه تک تک آزمایشها رو طبق پروتکل برات درخواست می کنند حتی اگر انجامش واقعا لازم نباشه. برای همین خیلی مهم هست که پزشک خانواده داشته باشی که پرونده پزشکی کامل برات درست کنه.

 ‎· meysam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10