آخرین بار که اینطور سرما خوردم یادم نمیاد، بدترش اینکه سرماخوردگی برام شده یادآور بدترین اتفاق زندگیم و سخت ترش اینکه فردا امتحان دکترای محمده
اوه اوه موفق باشه ‎- Assal
موفق باشه و توهم خوب شی زود ‎- ardvisoor
مرسی عسل ‎- @idA
مرسی مریم. امیدوارم امتحانش خوب پیش بره ‎- @idA
ایشالا که عالی میشه امتحانش و تو هم زودی خوب شی الهی :* ‎- MaryaM
@aidda: اى داد... مراقبت كن از خودت ايدا جان :* ‎- بــــــــــاران!
ممنونم باران جانم :* ‎- @idA
محمد هم امتحانش رو پاس کرد ^_^ ‎- @idA