آخرین بار که اینطور سرما خوردم یادم نمیاد، بدترش اینکه سرماخوردگی برام شده یادآور بدترین اتفاق زندگیم و سخت ترش اینکه فردا امتحان دکترای محمده
اوه اوه موفق باشه ‎· Assal
موفق باشه و توهم خوب شی زود ‎· ardvisoor
مرسی عسل ‎· @idA
مرسی مریم. امیدوارم امتحانش خوب پیش بره ‎· @idA
ایشالا که عالی میشه امتحانش و تو هم زودی خوب شی الهی :* ‎· MaryaM
@aidda: اى داد... مراقبت كن از خودت ايدا جان :* ‎· بــــــــــاران!
ممنونم باران جانم :* ‎· @idA
محمد هم امتحانش رو پاس کرد ^_^ ‎· @idA