Avatar for aidda
آخرین بار که اینطور سرما خوردم یادم نمیاد، بدترش اینکه سرماخوردگی برام شده یادآور بدترین اتفاق زندگیم و سخت ترش اینکه فردا امتحان دکترای محمده
Comment
اوه اوه موفق باشه ‎· Assal
Comment
موفق باشه و توهم خوب شی زود ‎· ardvisoor
Comment
مرسی عسل ‎· @idA
Comment
مرسی مریم. امیدوارم امتحانش خوب پیش بره ‎· @idA
Comment
ایشالا که عالی میشه امتحانش و تو هم زودی خوب شی الهی :* ‎· MaryaM
Comment
@aidda: اى داد... مراقبت كن از خودت ايدا جان :* ‎· بــــــــــاران!
Comment
ممنونم باران جانم :* ‎· @idA
Comment
محمد هم امتحانش رو پاس کرد ^_^ ‎· @idA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place