از وقتی که کارم رو شروع کردم استادم سه بار موضوع رو عوض کرده هر دفعه هم میگه تو این قسمت کسی کار نکرده بهتره. آخرش به کجا برسد خدا داند!
بهه ‎· ardvisoor
خلاصه قراره براتون پلتفرم طراحی کنم که بشه عصای دست برنامه نویس ها :)) ‎· @idA
آفرین :)) ‎· ardvisoor