ولی کلا تو ایران اصل بر بی اعتمادی هست، نمونه‌ی ساده و کوچیکش همین که رها اعتمادی میخواد ثابت کنه برنامه پخش زنده‌ست!