تبلیغ های کوکاکولا همیشه از نظر من خلاقانه و هوشمندانه بوده و هست.. تا اینکه فهمیدم تصویری که از سنتا کلاز( بابانوئل) الان هست به دلیل تبلیغ کوکاکولا بوده ! http://www.coca-colacompany.com/stories/coke-lore-santa-claus/