سوالی که همینک از برت تیلور پرسیده شد راجع به فرندفید
2.JPG
احسنت ! :دی ‎· Mamad
این جمله اش خوب بود FriendFeed turned into a community rather than a product for communities ‎· @idA
خیلی جالبه که اینقدر درک درستی از علت عدم موفقیتش داره ‎· meysam
https://www.quora.com/profile/Bret-Taylor/session/92/?__snids... جواب بقیه سوالها رو از اینجا بخونید.. من یکی که خیلی طرفدارشم ‎· @idA
جالب بود ‎· kargadan