دلم میخواد بتونم مثل پدر و برادرام این حجم غم و دلتنگی رو تحمل کنم ولی به اشاره‌ای میتونم ساعت ها گریه کنم، طلاق برادرم، رفتن امید، رفتن عموم، همه‌ی اینا لهم کرده
:* ‎- ardvisoor
:* ‎- MaryaM
الهی آیدا :*** ‎- Maryamss
:( ‎- Hadi.Yalin