سمنو هم رفت تو‌ لیست تحریمی ها؟
کیو کشته؟! چرا؟ گندمه دیگه ‎- M∂s♥ud
نمیدونم والا مسعود :)) والا برای من سمنو میفرستن باید کلی خودداری کنم تا بزارم به سفره هفت سین برسه ‎- @idA
ما گاهی زیاد میخریم تو فریزر نگه میداریم تا چند ماه بعد میخوریم. تو فریزر خوب میمونه ‎- M∂s♥ud
سمنو ناموس منه ‎- Assal
مردم خل شدن :)) ‎- ardvisoor