سمنو هم رفت تو‌ لیست تحریمی ها؟
کیو کشته؟! چرا؟ گندمه دیگه ‎· M∂s♥ud
نمیدونم والا مسعود :)) والا برای من سمنو میفرستن باید کلی خودداری کنم تا بزارم به سفره هفت سین برسه ‎· @idA
ما گاهی زیاد میخریم تو فریزر نگه میداریم تا چند ماه بعد میخوریم. تو فریزر خوب میمونه ‎· M∂s♥ud
سمنو ناموس منه ‎· Assal
مردم خل شدن :)) ‎· ardvisoor