User avatar

سمنو هم رفت تو‌ لیست تحریمی ها؟

Comment

کیو کشته؟! چرا؟ گندمه دیگه

 ‎· M∂s♥ud
Comment

نمیدونم والا مسعود :)) والا برای من سمنو میفرستن باید کلی خودداری کنم تا بزارم به سفره هفت سین برسه

 ‎· @idA
Comment

ما گاهی زیاد میخریم تو فریزر نگه میداریم تا چند ماه بعد میخوریم. تو فریزر خوب میمونه

 ‎· M∂s♥ud
Comment

سمنو ناموس منه

 ‎· Assal
Comment

مردم خل شدن :))

 ‎· ardvisoor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10