خیلی غمگینم..خیلی داغونم..هر مناسبتی حالم رو بدتر میکنه.. حال مامانم بدتر از من..برادرم بدتر..پدرم..خاله م..مامان بزرگم..همه..قبلن توییتر غر میزدم..توییت های امیر رو میبینم نمیتونم دیگه حرفی بزنم..نمیخوام ناراحتیم رو حس کنه..هرچند وقت میام اینجا مینویسم و پاک میکنم..ولی دارم از دلتنگی خفه میشم..من باور نکردم بی امید شدم..من باور نکردم قبر کن گفته قدش بلنده باید بیشتر بکنم..من باور نکردم برادر کوچیک خوشگلم زیر خاکه..باور نکردم
:( ‎· Assal
:(( ‎· Arvand
:( ‎· Myri∂m
حق داری. غم کمی نیست :( فقط از خدا می‌خوام بهت صبر بده ‎· Myri∂m
سخته خیلی سخته :* ‎· ardvisoor
:( یه سری غم‌ها هستن که هیچوقت از دل آدم نمیرن حتی اگه سالیان سال بگذره، خدا بهتون صبر بده ‎· hadi
:( :* ‎· Idehn
:( ‎· پریســــا