ما کارمون روی test bed اریکسون هست.. بعد داشتیم یه چیزی رو درست میکردیم کلا زدیم سیستم رو ترکوندیم.. اریکسون یه قسمت پکید ^_^
نفهمیدم چی گفتی، اما مرامی لایک زدم :)))) ‎· ardvisoor
قربون مرامت مریم :)) میگم داشتیم روی اوپن استک اریکسون کار میکردیم.. بعد کانفیگ یه چیزی رو دستکاری کردیم کلا سیستمشون ترکید..بعد ما روی تست بد اریکسون کار میکنیم... روی دیتاسنتری که نزدیک مونتریال دارن.. بعد الان یه چندتا مهندس بسیج شدن گند ما رو درست کنن ^_^ ‎· @idA
منم مث مریم :))‌. بعد کامنت رو خوندم فهیمدم :دی ‎· MaryaM
ایول مرسی از توضیح :))) ‎· ardvisoor
:))) ‎· Hadi.Yalin
دستت تون در نکنع :)) باعث شدید یک ایراد بزرگتر کشف بشه ‎· Mamad
اره دیگه بی خودی که ریسرچر نشدیم :) ‎· @idA