این تسکهایی جدیدی که دارم رو اصلا دوست ندارم چون دانشجوی دکترایی که باهاش کار میکنیم نمیتونه درست توضیح بده و قبول هم نمیکنه حرفهاش اشتباهه. فقط دارم انرژی میزارم که بهش بفمونم اشتباه فکر میکنی..البته من و هم گروهیم داریم انرژی میزاریم