باور کنید لحظه مرگ استیو جابز و مجری اوکراینی و مرتضی پاشایی فیلم جذابی نیست که اینجور دست به دست پخش میکنید