دیگه نفس نموند برام از گریه ... چرا اینجوری شد؟
ششش. آروم شو. چرا کاری ازم بر نمیاد؟ ... ‎- نیالا
الهى بميرم ايدا جان... ‎- بــــــــــاران!
خدا نکنه باران جانم ... / نمیشه نیالا آرامشی نیست، هی عمیقتر میشه، هی بدتر میشه ‎- @idA
نمیتونی بری ایران اصلا؟؟ ‎- Afarin
نه آفرین وسط ترمه :( ‎- @idA
:(‌ ‎- MaryaM
چیزی شده؟؟ ‎- Hamid6
:* ‎- Bahar
حمید برادرم رو از دست دادم ‎- @idA
دوباره؟؟؟؟ ‎- Hamid6
نه بابا. دور از جونشون..غصه ش همیشگی هست ‎- @idA
:( ترسیدم یهو ‎- Hamid6