دیگه نفس نموند برام از گریه ... چرا اینجوری شد؟
ششش. آروم شو. چرا کاری ازم بر نمیاد؟ ... ‎· نیالا
الهى بميرم ايدا جان... ‎· بــــــــــاران!
خدا نکنه باران جانم ... / نمیشه نیالا آرامشی نیست، هی عمیقتر میشه، هی بدتر میشه ‎· @idA
نمیتونی بری ایران اصلا؟؟ ‎· Afarin
نه آفرین وسط ترمه :( ‎· @idA
:(‌ ‎· MaryaM
چیزی شده؟؟ ‎· Hamid6
:* ‎· Bahar
حمید برادرم رو از دست دادم ‎· @idA
دوباره؟؟؟؟ ‎· Hamid6
نه بابا. دور از جونشون..غصه ش همیشگی هست ‎· @idA
:( ترسیدم یهو ‎· Hamid6