User avatar

دیگه نفس نموند برام از گریه ... چرا اینجوری شد؟

Comment

ششش. آروم شو. چرا کاری ازم بر نمیاد؟ ...

 ‎· نیالا
Comment

الهى بميرم ايدا جان...

 ‎· بــــــــــاران!
Comment

خدا نکنه باران جانم ... / نمیشه نیالا آرامشی نیست، هی عمیقتر میشه، هی بدتر میشه

 ‎· @idA
Comment

نمیتونی بری ایران اصلا؟؟

 ‎· Afarin
Comment

نه آفرین وسط ترمه :(

 ‎· @idA
Comment

:(‌

 ‎· MaryaM
Comment

چیزی شده؟؟

 ‎· Hamid6
Comment

:*

 ‎· Bahar
Comment

حمید برادرم رو از دست دادم

 ‎· @idA
Comment

دوباره؟؟؟؟

 ‎· Hamid6
Comment

نه بابا. دور از جونشون..غصه ش همیشگی هست

 ‎· @idA
Comment

:( ترسیدم یهو

 ‎· Hamid6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10