خیلی سعی کردم برای سال تحویل خوب باشم.ولی رفتم دخترخاله‌ی پدرم که دیروز از ایران اومد رو دیدم، اینقدر بد گفت بد گفت بد گفت بد گفت که نشسته بودم جلوش گوله گوله اشک می ریختم و اون همچنان میگفت
از چی بد گفت؟ ‎· Assal
از حال مامان و پدرم و برادرام ‎· @idA
آخی. سخته واقعا :* ‎· Assal
خیلی سخته :( :* ‎· @idA
:(( کار خوبی نکرده ولی حتما اونم دست خودش نبوده ‎· Maryamss