پدرم شده کپ علی نصیریان
پرفسوری میزاره ؟ خدا حفظش کنه ‎· Dariche
ریش نمیزاشت سیبیل داشت فقط. الان با ریش خیلی شبیه شده ‎· @idA