حلواهایی هست که مامان از خوی گرفته. بسیار بسیار بسیار خوشمزه‌ست
IMG_20160321_125515.jpg
به به عالی نوش جونت ‎· Aliusha