میدونید تا دو روز پیش هوا آفتابی و ملت با تی شرت میومدن بیرون..الان دو لپی داره برف میاد
فریز رین بدبختمون کرد ‎· Assal
اره :( این فامیلمون تا الان شک داشت که اینجا بمونه این برف و بارون رو ببینه فکر کنم سریع در بره از بس نازک نارنجین ‎· @idA