اولین روز اینترنشیپ
Good luck babe:* ‎- نیالا
موفق باشی :* ‎- ardvisoor
مرسی ^_^ ‎- @idA
موفق باشی :) ‎- Mamad
موفق باشی آیدای عزیز :* ‎- پَــرسان
موفق باشي عزيزم :* ‎- Idehn
گود لاک ‎- Assal
موتوشَکر :) ‎- @idA