خوشبحال اینا که تکون میخورن عکس میگیرن میزارن فیس بوک با توضیح کامل چه شده و چه خواهد شد.. من اصلا نمیتونم دیگه! یعنی نمیتونم اینجوری فکر کنم این عکس رو بگیرم که بزارم فیس بوک و اینهمه هم داستان بنویسم