امید نوجون بود دیگه..بعد خیلی از این شوخی های مسخره میکرد که یهو عکس میزاشت با شمع که مرده..هر دفعه فحش بارونش میکردم که نکن سکته میکنم اخر از دستت.. هنوز فکر میکنم داره شوخی میکنه.. که همه ی اینا شوخیه و برمیگرده
ای بابا طفلک شوخی میگرفته ‎· Dariche
شوخی شوخی جدی شد ... ‎· @idA
من برا خودم اعلامیه فوت میزدم همه باهام دعوا میکردن. هنوز یکیشو تو انباری نگه داشتم ‎· M∂s♥ud
بچه که نمیفهمه.. حالا امید دنبال جلب توجه دخترا بود. تو دیگه چرا مسعود؟ :))) ‎· @idA
مگه ما جوون نبودیم! مال کلی سال پیشه. خواستم بگم کارش همچینم برام عجیب نبود ‎· M∂s♥ud
اره کارش عجیب نبود.. یهو سر دروغ بازی های امروز یادش افتادم..برای اون شوخی موند برای ما جدی شد ‎· @idA