داشت به مامان دوست مشترک سوریمون ته‌چین یاد میداد، بعد گفت دارچین بزنه لای برنج.. من به وضوح اخمام رفت تو هم. دارچین تو تهچین اخه؟
سلیقه‌اس. کمش خوب میشه ‎· Myri∂m
دارچین خیلی خوش طعم میکنه، تو خیلی از خورش ها هم میزنن:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
من دارچین رو تو املت گوجه میزنم ! با فلفل سیاه ! معرکه میشه ‎· Mamad
:( ‎· @idA
ته چین مرغ یه کم دارچین توش خوب میشه ولی تو ته چین ساده به نظرم اضافه است :)) ینی وقتی میزنن من حس میکنم مرغش کمه :)). ته چین مرغ و ساده رو عاشقم ولی ته چین بادمجون رو دوس ندارم ‎· M∂s♥ud
منم دارچین دوست ندارم.‌مگه شله زرده؟ ‎· Assal
میزنند اما کم. خوب میشه میزان کمش البته. ‎· Mahdi
من نشنیده بودم تاحالا ‎· Bahareh msh
اصل ته چین به دارچینشههه ‎· MaryaM
@mimbs: مگه شله زرده؟ ‎· Assal
نه دااارچین تو ته چین نههههه ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات