داشت به مامان دوست مشترک سوریمون ته‌چین یاد میداد، بعد گفت دارچین بزنه لای برنج.. من به وضوح اخمام رفت تو هم. دارچین تو تهچین اخه؟
سلیقه‌اس. کمش خوب میشه ‎- Myri∂m
دارچین خیلی خوش طعم میکنه، تو خیلی از خورش ها هم میزنن:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
من دارچین رو تو املت گوجه میزنم ! با فلفل سیاه ! معرکه میشه ‎- Mamad
:( ‎- @idA
ته چین مرغ یه کم دارچین توش خوب میشه ولی تو ته چین ساده به نظرم اضافه است :)) ینی وقتی میزنن من حس میکنم مرغش کمه :)). ته چین مرغ و ساده رو عاشقم ولی ته چین بادمجون رو دوس ندارم ‎- M∂s♥ud
منم دارچین دوست ندارم.‌مگه شله زرده؟ ‎- Assal
میزنند اما کم. خوب میشه میزان کمش البته. ‎- Mahdi
من نشنیده بودم تاحالا ‎- Bahareh msh
اصل ته چین به دارچینشههه ‎- MaryaM
@mimbs: مگه شله زرده؟ ‎- Assal
نه دااارچین تو ته چین نههههه ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات