ته چین بدون دارچین :/
IMG_-48rudb.jpg
:)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?