استرس تمدید نشدن قراردادن چون معدلم کمتر از حد قابل قبول هست زده رگه پشت پام. خیلی بده تو موقعیتی هستم که هیچ نقشی تو خراب شدنش نداشتم.. قشنگ الان میفهمم اینا که با مرگ عزیزشون همه چی رو از دست میدن و بعد میمیرن یعنی چی
استرس امتحان و‌تحویل پروژه، استرس انجام دادن اون حجم کاری که رو سرمه، استرس قرارداد، استرس نوشته های مامانم تو فیس بوک، غم خودم.. خیلی پوست کلفتم واقعا ‎· @idA
برای مقابله با استرس چه میکنی شما؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
فقط ورزش بهم کمک میکنه. نفس عمیق کشیدن ‎· @idA
اینا جفتشون عالین، نذارین مدت طولانی زیر بار استرس باشین، آدمو مستهلک میکن، از پا میندازه ‎· SaeedTheGiraffe ?
من که نمیخوام زیر استرس باشم. استرس روم نشسته ‎· @idA
منظورم این نیست، منظورم اینه که به صورت منظم باید با استرس مقابله کرد، همین ورزش یا نفس عمیق، مثلا هر یه ساعت پنج دقیقه نفس عمیق یا هرروز هرچقدر که ممکنه بعد از فشار استرس ورزش کردن ‎· SaeedTheGiraffe ?
اها اره درست میگی..موافقم باهات.. الان هم‌خسته‌م و انرژی کم آوردم، هم یه حجم جدید استرس وارد شده.. خلاصه خر در چمنه اوضاع ‎· @idA
خر در گل. خر در چمن مال آواز خوندنه :) ‎· Assal
ئه نمیدونستم عسل :د خر در گله پس ‎· @idA