برنامه هه یک قسمتش به جواب نرسید.. با این امید دارم ریپورت مینویسم که طرف برنامه رو اجرا نکنه و شانس بیارم نمیره بده..اوضاع ایفتضاحه