عمه ی دختر خاله م دیروز فوت کرد.. طفلی اونقدر سنی نداشت ولی سرطان از پا دراورده بودتش.. بعد این آدمها خیلی جلوی چشمم هستن..چون یادم میاد تو مراسم ها میومدن..خستگی شیمی درمانی و ترس مرگی که دیر یا زود سراغشون میاد ...
همش فکر میکنم تو این چندماه چند بار خانواده ی ما عزیزانش رو به خاک سپرد..چند بار داغمون تازه شد.. ‎· @idA
:| روحش شاد ‎· Mamad
خدا رحمتشون کنه :-( ‎· ElnazGh
روحش شاد :( ‎· M∂s♥ud