Avatar for aidda
من هم باید غربت رو تحمل میکردم.. هم فشار کار و درس.. هم سنگینی غمی که رو دلم هست.. موهای سفید و صورت خسته و بی خنده م نشون میده چقدر خسته م
Comment
روزای خوبم میاد بهرحال زندگی همینه ‎· Dariche
Comment
نه دیگه روز خوب برام معنی نداره، میتونم فکر کنم سختی زندگی عوض میشه ولی با رفتن امید روز خوب هم رفت ‎· @idA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place