یه کار مهم دیگه امروز درست کردن انواع ترک های تخت و پر کردنش بود. همینو میخواستیم بدیم تعمیر نصف پول یه تخت نو میشد که با ۱۳ دلار و دو تا میخ تخت رو کردیم مثل روز اولش
احسنت ‎· hadi