من کم حرفم و محمد ماشاالله تخم کفتر بستن به چونه‌ش..بعد وقتهایی که دیر میاد خونه وقت اضافه میرم از بس به همه‌ی کارام میرسم! باید بهش بگم بیشتر تلاش کنه در محیط خارج خانه :د چرخ زندگی تندتر میچرخه
همسر همیشه سر این موضوع شاکیه، میگه تو خیلی حرف می زنی خیلی ‎· meysam
آخ اخ همسر شما رو درک میکنم :د ‎· @idA
گویا معضل همه ممدهاست :| منو تو خونه دعوا میکنن ! کافیه بیشتر از ۵ جمله کامل بگم ! تصمیم گرفتم ی همسر مثل خودم پیدا کنم :)) ‎· Mamad
ممد نه نه یه همسر مثل خودت نه :)) عموی محمد هم خیلی حرف میزنه..خانمش از خودش بدتر.. خونه شون میریم سردرد میگیریم چون امون نمیدن برای حرف زدن ‎· @idA
@aidda: اگر خودت کم حرفی پس خدا بهت صبر بده :))) ‎· Mamad
شما خانما مگه پرچونه دوس ندارید دنیای وارونه رو ببین تروخدا :))))) ‎· Dariche