من از این کارا که عکس آواتار رو عوض کنم عکس یکی دیگه بزارم و همراهی با این جنبش ‌ها رو خوشم نمیاد ولی به خاطر دل مامانم عکس مامان و پدرم رو گذاشتم بعد هروقت مسج میدم و آواتار م رو میبینم حس میکنم باید مودب بشینم و‌چرت و پرت نگم :))
:)))) ‎· Assal
:))))) ‎· ترانه لایف
:))) ‎· MaryaM