به صورت فاجعه باری دو ساعت داشتم حرص میخوردم از دست این کانال های شر و ور زناشویی تلگرام
کار و زندگی نداری خواهر؟ :)) ‎· Myri∂m
سر صبح یه عده خاله زنک تو تلگرام داشتیم خاله زنکی اینا رو میکردیم منم عین چی همراهی کردم :)) پشیمانم ‎· @idA