من صدام قبلنا اینقدر کلفت نبود، چند وقته قشنگ کلفت شده. صدام برای خودم غریبه‌ست
شهره اغداشلو شدی؟ ‎- Assal
نه به اون کلفتی ولی اره آیداشون شدم ‎- @idA
شراب و مشروبات الکلی ؟ ‎- Mamad
نه ممد. نمیخورم ‎- @idA
@aidda: سیگار هم میشه ‎- Mamad
@mirzaie سیگارم نمیکشه. مورد بعدی ؟‌:دی ‎- MaryaM
:)) ‎- @idA