من صدام قبلنا اینقدر کلفت نبود، چند وقته قشنگ کلفت شده. صدام برای خودم غریبه‌ست
شهره اغداشلو شدی؟ ‎· Assal
نه به اون کلفتی ولی اره آیداشون شدم ‎· @idA
شراب و مشروبات الکلی ؟ ‎· Mamad
نه ممد. نمیخورم ‎· @idA
@aidda: سیگار هم میشه ‎· Mamad
@mirzaie سیگارم نمیکشه. مورد بعدی ؟‌:دی ‎· MaryaM
:)) ‎· @idA