شما از گرما مینالین ، ما از سرما :(
هنوز سرده؟ ‎· hadi
اره امروز -۶ بود با یک باد سرررد. دیروز که سمت بالا ها برف اومده بود ‎· @idA
شت نه به اونجا نه به اینجا ‎· Aliusha
@aidda: تهران امروز 32 درجه بود ‎· hadi
وای وای اون گرما هم دیوانه میشم ‎· @idA
آره واقعا :))) ‎· ardvisoor
دنیای وارونه ست دیگه شما کی گرما رو میبینید په :))) ‎· Dariche