Avatar for aidda
شما از گرما مینالین ، ما از سرما :(
Comment
هنوز سرده؟ ‎· hadi
Comment
اره امروز -۶ بود با یک باد سرررد. دیروز که سمت بالا ها برف اومده بود ‎· @idA
Comment
شت نه به اونجا نه به اینجا ‎· Aliusha
Comment
@aidda: تهران امروز 32 درجه بود ‎· hadi
Comment
وای وای اون گرما هم دیوانه میشم ‎· @idA
Comment
آره واقعا :))) ‎· ardvisoor
Comment
دنیای وارونه ست دیگه شما کی گرما رو میبینید په :))) ‎· Dariche
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place