پسر دایی مامان هم از سرطان معده فوت کرد. یه کم خسته شدم از این خبر مرگ
روحش شاد. ‎- ava
خدا رحمتشون کنه :( ‎- Maryamss
روحشون شاد ‎- سین سین سینا
ممنونم ‎- @idA
آخ آخ این سرطان چیکار که نمیکنه :( ‎- hadi
روحشون شاد ‎- SaeedTheGiraffe ?
تسليت ميگم ايدا جان ‎- بــــــــــاران!
تسلیت میگم آیدا جان :( ‎- MaryaM
تسلیت میگم روحشون شاد ‎- Arvand
خدا رحمتشون كنه:( ‎- Bahar
روحشون شاد ‎- ardvisoor
روحشون شاد ‎- مستانه
روحش شاد ‎- Mamad
تسلیت میگم :\ ‎- M∂s♥ud