پسر دایی مامان هم از سرطان معده فوت کرد. یه کم خسته شدم از این خبر مرگ
روحش شاد. ‎· ava
خدا رحمتشون کنه :( ‎· Maryamss
روحشون شاد ‎· سین سین سینا
ممنونم ‎· @idA
آخ آخ این سرطان چیکار که نمیکنه :( ‎· hadi
روحشون شاد ‎· SaeedTheGiraffe ?
تسليت ميگم ايدا جان ‎· بــــــــــاران!
تسلیت میگم آیدا جان :( ‎· MaryaM
تسلیت میگم روحشون شاد ‎· Arvand
خدا رحمتشون كنه:( ‎· Bahar
روحشون شاد ‎· ardvisoor
روحشون شاد ‎· مستانه
روحش شاد ‎· Mamad
تسلیت میگم :\ ‎· M∂s♥ud