دختره اومده میگه فلانی عکس میزت رو تو اینستا دیده و ازم پرسیده واقعا خودشون درست کردن؟ و دختره در جواب گفته منم حرصم گرفته گفتم کاری نداشته که رفتن خریدن اینهمه خرج کردن چسبوندن!! ... قیافه خودم دیدنی بود که به داشتن همچین دوست حسودی افتخار کنم
به صداقتش افتخار کن :))) ‎· M∂s♥ud
همینی که مسعود گفت :)) ‎· Myri∂m
@masoud: مسعود:))) ‎· مستانه
=)) ‎· Hamid6
مسعود نکته مثبتش همین بود :)) ‎· @idA
:))) دوست خوبیه :)) ‎· Mamad