دیروز با یک تصادف بد و‌مرگ فاصله ای نداشتیم. امروز فکر میکنم کاش دیروز مرده بودم و امروزی رو نمیدیدم
خدا نكنه، چى شدى آيدا؟ ‎- بــــــــــاران!
:| زندگی ادامه داره . دور از جونت همیشه برای مردن وقت هست. زندگی هم بینهایت کوتاهه ‎- Mamad
چه حرفیه دختر؟ ‎- Assal
ای بابا این چه حرفیهه ‎- MaryaM
مرگ و زندگی که دست ما نیست، حداقلش اینه که با زندگی میتونی تغییر ایجاد کنیم هرچقدر اندک باشه، مخصوصا که جوونیم، حیفه این حرفا ‎- SaeedTheGiraffe ?
اوه :/ ‎- Hamid6
وای حالتون چطوره الان؟ ‎- Maryamss
:/ ‎- M∂s♥ud
خوبم مریم جان. وضعیت روحیه ام افتضاحه ‎- @idA
امروز به امیر میگم شاید اخراجم کنن.. میگه تنت سلامت فدای سرت.. ولی هنوزم میگم کاش اون روز مرده بودم.. دیگه تحمل اینهمه استرس و ترس رو ندارم ‎- @idA
آیدا با دین صحبت کن. اخراج چیه؟ مرخصی بگیر یه ترم ‎- Assal
:( ‎- نازلی