یک هفته‌ی گذشته روزی نبود که ساعتها گریه نکنم. این وسط یه حرف حرصم رو در میاره. وقتی یکی میگه: داداشت قسمتش بود که زود بره. ایندفعه طرف بهم اینو بگو با همون دماغ آویزوون و‌چشم ورم کرده میگم تف تو این قسمت کنن که اونو برد، تف تو قسمت من کنن که تو دلداریم میدی
کاری که از دست ما بر میاد اینکه دعا کنیم خدا بهت ارامش و صبر بده فکر کنم امید هم راضی نباشه اینقدر بی تابی کنی روحش شاد ‎· Dariche
حتی دلم نمیاد بگم کاش آروم بشم. داغی که رو دلم هست هیچ مرهمی براش نیست ‎· @idA
همه مون یه روز میریم باید عادت کنیم به گذر هم البته گفتنش راحته ‎· M∂s♥ud
بمیرم برای دلت :(((( ‎· Little Angel