مامان و پدرم قراره دو هفته ای بیان اینجا..هم خیلی خوشحالم هم خیلی ناراحت..کلا خسته شدم از این حس عمیق غمگین بودنی که دارم..که میدونم 70% به خاطر این درس مزخرفه