خیلی خسته شدم از این زندگی تکراری.هیچ مدله هم نمیشه بهش تنوع داد چون فکر جفتمون درگیره
درست میشه ‎· ardvisoor
حداقل یک سال دیگه کار داره یه کم از این یکنواختی در بیاد :/ ‎· @idA