الان دیدم تلگرام اکانت امید رو دیلیت اکانت کرده.. انگار یه بار دیگه ازم گرفتنش ...دلم به همین مسج های بی جواب خوش بود
Aida... ‎· نیالا
:* ‎· Myri∂m
عزیزم :( ‎· MaryaM