گفت یک هفته میمونم بیمارستان. رفت و دیگه برنگشت
Screenshot_20160520-122346.pngScreenshot_20160520-122353.png
:(( ‎· Myri∂m
:( ‎· MaryaM
...:(( ‎· نیالا
:(( ‎· ardvisoor
یعنی فوت کردن؟ ‎· samantam
فیدات و خوندم متوجه شدم :( خدا بیامرزه ‎· samantam
:((( ‎· Horizon
:( ‎· Assal
آيدا :( روحش شاد باشه. ‎· 3pid
:( ‎· Hamid6
:(( ‎· varash
:(( ‎· Maryamss
:'( ‎· ElnazGh
:(( ‎· afrodit
:( ‎· Mardetanha