گفت یک هفته میمونم بیمارستان. رفت و دیگه برنگشت
Screenshot_20160520-122346.pngScreenshot_20160520-122353.png
:(( ‎- Myri∂m
:( ‎- MaryaM
...:(( ‎- نیالا
:(( ‎- ardvisoor
یعنی فوت کردن؟ ‎- samantam
فیدات و خوندم متوجه شدم :( خدا بیامرزه ‎- samantam
:((( ‎- Horizon
:( ‎- Assal
آيدا :( روحش شاد باشه. ‎- 3pid
:( ‎- Hamid6
:(( ‎- varash
:(( ‎- Maryamss
:'( ‎- ElnazGh
:(( ‎- afrodit
:( ‎- Mardetanha