برای گرفتن گواهینامه المثنی که گم شده، باید بری تعیین گروه خونی! مملکت جوک‌تر از این پیدا میشه در کهکشان راه شیری؟