سلام... صفحه خیلی سفیده چشم درد گرفتیم
سلام یا شیخ ‎- alimgn
@alimgn مخلصیم حاجی ‎- جواد تهرانی