دیدار جمعی از علما و فضلای قم و تهران با حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی
1-26-2016_11-24-09_PM.jpg
انقلابی ترین فرد حاضر در جلسه خود آقای هاشمی بود ‎· جواد تهرانی
انقلابی بودن ارزش نیست ، انقلابی ماندن ارزش است. شهید بهشتی ‎· آمیرزو
@aamirzo: شهید بهشتی خودش اگر بود، الان به انقلابی نبودن متهمش می کردن؛ شانس آورد، عاقبت به خیر شد شهید شد ‎· روانشناس
همون موقع هم کم نذاشتن براش اما مهم این بود ک اگر بود ایران پرواز میکرد به قولی ‎· آمیرزو
به قول یه آقایی که میگفت: اگه آیت الله خامنه ای رهبر نشده بود الان به جرم اقدام علیه امنیت ملی یا تو زندانهای جمهوری اسلامی بود و یا حبس بود و یا مثل هاشمی رفنسنجانی سیبل تهمت ها و انتقادهای مکرر جراید و رسانه ها. ایشون شانس نیورد شهید بشه ولی شانس اورد رهبر شد. ‎· Mim Sin
@mimsin این حرف خیلی پرته آقای خامنه ای اگر طرد هم میشد از ولایت فقیه تبعیت میکرد مثل زمان امام ‎· جواد تهرانی
@aamirzo نکته این بود که تو اون جمع هاشمی از همه انقلابی تر بود ‎· جواد تهرانی
@ravanshenas2016 اگر شهید بهشتی بود الان رهبر بود به نظرم ‎· جواد تهرانی
منظور من این بود که آقایان حتی حاضر به تحمل آیت الله خامنه ای هم نبودند اگر ایشان ولی فقیه نشده بود. @akhoond ‎· Mim Sin