User avatar
عکسینه

User avatar

واقعا عجیب است كه مردم حرف های احمقانه ی زیادی می زنند تا از رفتن آدم جلوگیری كنند و عجیب تر اینكه آدم حرف های احمقانه شان را باور می كند؛ عزیزم، نازنینم، تو بهترینی، تو قشنگ ترینی، وجودت لازم است. چه حرف ها!

User avatar

:\سیگار لعنتی #sinceFFdied

Comment

معتاد شدی :0

 ‎· Mamad
5 more comments
Comment

اتفاقا خیلی تفاوت داره، بعنوان کسی که در مقاطع مختلف ارتباطش با سیگار متفاوت بوده عرض میکنم.

 ‎· alimgn
User avatar

وقتی هنوز افتخار معرفی شدن توسط احمد رو نداشتم، خیلی هاتون سابم نمیکردید.

Comment

احمد کیه ؟ :)

 ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
10 more comments
Comment

:**

 ‎· sousan
User avatar

یه قدرمطلق این همه ارزش داره/لعنتی

User avatar

گفتم شما جوونا فاتحه روابط خانوادگی رو میخونید، حالا بیشتر

User avatar

من خودم از اون همسر‌هام که هوو دار شدم :\

User avatar

آخی! طفلی فرفر

Comment

درود :) استایل نصب کنید : https://mokum.place/help

 ‎· Mamad
User avatar

میبینم که ترکوندید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10