:\سیگار لعنتی #sinceFFdied
معتاد شدی :0 ‎· Mamad
نه من نه ‎· عکسینه
خدا رو شکر :| من نه که خودم نمیکشم از هیچ کسی توقع ندارم :))) ‎· Mamad
زیادش خوب نیست، کمش محکوم نیست بنظرم ‎· alimgn
Mamad منم توقع نداشتم متاسفانه، ولی یاد گرفتم همه چیز رو باید از همه کس توقع داشت. ‎· عکسینه
علیمهر زیاد و کم نداره که ‎· عکسینه
اتفاقا خیلی تفاوت داره، بعنوان کسی که در مقاطع مختلف ارتباطش با سیگار متفاوت بوده عرض میکنم. ‎· alimgn