نمی‌شه مثل فرندفید مرحوم، شبکه‌های اجتماعی دیگه علی الخصوص توییتر رو وصل کرد به این جا؟