امروز ساما رو توی درمونگاه دیدم تندی رد شد نتونستم سلام علیک کنم
بدی نرسه داش موسی؛ چرا درمونگاه؟ ‎· Ehsan Sh
چیز خاصی نبود احسان جان یک آزمایش ساده ‎· alawee
انشالله برای تولد بچه ات بری بیمارستان ‎· Ehsan Sh