امروز ساما رو توی درمونگاه دیدم تندی رد شد نتونستم سلام علیک کنم
بدی نرسه داش موسی؛ چرا درمونگاه؟ ‎- Ehsan Sh
چیز خاصی نبود احسان جان یک آزمایش ساده ‎- alawee
انشالله برای تولد بچه ات بری بیمارستان ‎- Ehsan Sh