از بچگی دوس داشتم جای جنتی رئیس شورای نگهبان باشم همه رو رد صلاحیت کنم بعد بشینم قاه قاه خنده‌های شیطانی سر بدم